Sponsing og støtte

Vi støtter gode initiativ i vårt lokalsamfunn

Epler i hånd

Forespørsler om støtte til lag, foreninger og arrangement

Askim Frukt -og Bærpresseri gir støtte til enkelte lokale arrangementer, foreninger og initiativ som er i tråd med vår lokale profil. I tillegg støtter vi enkelte forbund, organisasjoner og landsforeninger. Vi støtter ikke avslutninger, 17. mai arrangement, FAU, klassedugnader, russebiler eller andre arrangementer i regi av barnehager og skoler.


Alle som ønsker vår støtte i en eller annen form må søke via søknadskjema nedenfor. Det gjelder også organisasjoner som søker midler til støtteannonser/profilannonser.

Vi behandler søknader fortløpende. De som får støtte blir besvart.

Søknad om støtte