Sponsing og støtte

Vi støtter gode initiativ i vårt lokalsamfunn.

Epler i hånd

Støtte til lag, foreninger og arrangementer

Askim Frukt -og Bærpresseri kan gi støtte til enkelte lokale arrangementer, foreninger og initiativ som er i tråd med vår lokale profil. I tillegg støtter vi enkelte forbund, organisasjoner og landsforeninger.

Det er mange som spør

De siste årene har antall henvendelser om sponsing økt fra mange ulike hold, og vi har vært nødt til å begrense støtten vi gir.

Hva støtter vi ikke?

Vi støtter ikke skole/barnehageavslutninger, 17. mai arrangement, FAU arrangement, klassedugnader, klassekvelder, russebiler eller andre arrangement i regi av barnehager, skoler eller andre offentlige institusjoner/arrangementer.

Søknadsskjema

Alle som ønsker vår støtte i en eller annen form må søke via søknadskjema nedenfor. Det gjelder også organisasjoner som søker midler til støtteannonser/profilannonser.

Vi behandler søknader fortløpende. De som får støtte blir besvart.

Søknad om støtte