Samfunnsansvar

Vi tar vårt samfunnsansvar.

MG 6299

Samfunnsansvar og bærekraft

Vår verdiskaping skal skje på en måte som er bærekraftig, lønnsom og ansvarlig. Askim Frukt –og Bærpresseri skaper verdier for seg selv, for utvikling av bedriften, de ansatte, våre aksjonærer og samfunnet rundt oss. Verdiene vi skaper sammen er bra for oss, våre ansatte, lokalsamfunnet og samfunnet for øvrig. Vi bidrar til samfunnet på mange områder med vår virksomhet, samtidig gir det oss muligheter til å utvikle bedriften videre.

Vår virksomhet skal være ansvarlig. Vi skal integrere sosiale, etiske og miljømessige hensyn i vår daglige drift og i forhold til våre interessenter.

Våre verdier:

Tradisjonsrik, ærlig og nyskapende.