Musèet

I musèet viser vi frem vår fortelling

Museum

I en del av butikken kan våre kunder og besøkende oppleve historien vår. Her kan du lære om produksjon, emballasje og produkter fra 1936 og frem til i dag. Her forteller vi vår historie gjennom bilder, tekster og utstilling av maskiner og utstyr samlet igjennom mange år.

Frukt og bær siden 1936

Frk. Ruth Skallerud var den første lederen av presseriet og bar tittelen Bestyrerinne. I 1940 ble Walter Ljunggren daglig leder. Walter arbeidet ved presseriet helt frem til sin død i 1993. De første årene ble presseriet drevet i et kjellerlokale i Askim.

Tradisjonsrik

Margit Ljunggren ved pakkpressen fra 1948. Bildet er fra lokalene ved Gurud. Her holdt presseriet til fra 1948 - 1972. Pakkpressa ble brukt frem til 2018.

Som far så sønn

Ivan Ljunggren tok over daglig leder rollen etter sin far, Walter, i 1972. Mange av våre ansatte har vært trofaste i mange år.

Eplene skulle frem til pressa!

Det gikk eplebusser fra kommunene omkring - folk sendte flasker og epler med bussen for å få eplesaft til vinterens matauke.