Sertifisering

Vi er sertifisert innen matsikkerhet

Epler

FSSC 22 000 for mattrygghet

Vi er sertifisert etter den internasjonale mattrygghetsstandard, FSSC 22 000 (Food Safety System Certification). Store mat- og drikkevareprodusenter i både Norge og verden er sertifisert etter FSSC 22 000. Å være sertifisert etter denne standarden er omfattende og ressurskrevende både økonomisk og arbeidsmessig. Imidlertid er dette med på å ivareta mattryggheten for dere kunder. Vi er det første presseriet i Norge av vår type som er sertifisert i henhold til denne standarden.

Ikea IWAY Standard

Vi er leverandør til IKEA Norge og oppfyller derfor IKEAs egen standard, IWAY, som omhandler god forretningsetikk, arbeidsforhold og miljø. I praksis betyr dette at vi har et ansvar for at miljø, arbeidsforhold (diskriminering, barnearbeid, arbeidernes rettigheter) og god forretningsetikk er ivaretatt, både internt og hos våre underleverandører.

Debio sertifisert

Vi er sertifisert for produksjon av økologiske produkter innenfor frukt, bær og olje. Økologisk produksjon er underlagt økologiforskriften som er basert på EU-standarden for økologisk produksjon og Debio er det norske kontrollorganet. Per i dag leverer vi økologiske produkter som ingrediens i videreforedling av andre produkter. I tillegg utføres leieproduksjon for kunder som produserer under Debio-merket.