Sertifisering

Vi er sertifisert innen matsikkerhet

Epler

FSSC 22 000 for mattrygghet

Vi er sertifisert etter den internasjonale mattrygghetsstandard, FSSC 22 000 (Food Safety System Certification). Store mat- og drikkevareprodusenter i både Norge og verden er sertifisert etter FSSC 22 000. Å være sertifisert etter denne standarden er omfattende og ressurskrevende både økonomisk og arbeidsmessig. Imidlertid er dette med på å ivareta mattryggheten for dere kunder. Vi er det første presseriet i Norge av vår type som er sertifisert i henhold til denne standarden.

Debio sertifisert

Vi er sertifisert for produksjon av økologiske produkter innenfor frukt, bær og olje. Økologisk produksjon er underlagt økologiforskriften som er basert på EU-standarden for økologisk produksjon og Debio er det norske kontrollorganet. Per i dag leverer vi økologiske produkter som ingrediens i videreforedling av andre produkter. I tillegg utføres leieproduksjon for kunder som produserer under Debio-merket.