Tildelt Spesialitet - et offisielt merke for utvalgt lokalmat.

Årgang Askim Eplemoster tildelt Spesialitets-merket

Spesialitet disk i butikk

I juni 2020 ble to av våre eplemoster i serien Årgang Askim tildelt merket Spesialitet. Selve overrekkelsen ble holdt i vår fabrikkbutikk med administrerende direktør i Matmerk Nina Sundquist og ordfører Saxe Frøshaug som utdelere. Vi takker for en flott markering.

Årgang Askim Aroma og Årgang Askim Eple & Aronia er nå merket med Spesialitet for unik smak.

Om merkeordningen Spesialitet

Spesialitet er et offisielt informasjonsmerke som tildeles den beste lokalmat- og drikke. Merket skal løfte fram lokalmat- og drikke med særlige kvaliteter og gjøre den enkel å finne i butikken.

Spesialitet garanterer at maten eller drikken er:

  • Basert på de beste norske råvarer
  • Laget etter særegne, gjerne lokale oppskrifter
  • Laget av dyktige mathåndverkere
  • Vurdert og godkjent av en uavhengig fagjury med høy matfaglig kompetanse

Fagjuryen møtes fire ganger i året for å vurdere produkter som har søkt om å få merket. Her kan du se hvem som er med i juryen. Og her kan du lese mer om hvordan juryen jobber.

Salget av lokalmat og lokal drikke har økt de siste årene og stadig flere forbrukere setter pris på denne typen produkter. Her kan du lese mer fakta om lokalmatsalget i Norge.

Hvem står bak merkeordningen?

Bak merkeordningen Spesialitet står Matmerk, en uavhengig stiftelse opprettet av Landbruks- og matdepartementet. Matmerk har også ansvaret for Kvalitetssystem i landbruket og merkeordningen Nyt Norge.