Panteordning er avviklet!

I 2021 gikk vi over til engangsflasker!

Baersafter ved ripsbuske

Panteordning er avviklet. Siste dag for innlevering av gamle flasker var 31.12.22.

Ny Askimflaske i 2021!

I 2021 erstattet vi den klassiske returflasken med en helt ny engangsflaske i glass. Den nye flasken har skrukork, og det er IKKE pant på denne flasken. Panteordningen på glassflasker ble avviklet i Norge i 2018, og nå avvikler vi også pant på våre gamle glassflasker.

ALLE flasker fra Askim Frukt- og Bærpresseri er nå engangsflasker og skal sorteres som glass og metall.

Pant på "gamle" flasker med papiretikett ut 2022

Våre "gamle" 0,7 liters saftflasker har inngått i en egen panteordning. Vi betaler pant ut hele 2022, og flaskene kan leveres ved fabrikken i Askim. Høsten 2021 og 2022 tar også eplemottakene imot flasker til pant. Du finner informasjon om dem her: Mottakssteder for epler om høsten

Det er ikke pant på flasker med skrukork. Det samme gjelder gelé- og syltetøyglass. Disse kastes i glassgjenvinning.

Glass er bærekraftig

Glass er et permanent materiale. Det betyr at når det først er produsert kan det gjenvinnes i det uendelige uten å tape verdi. I motsetning til plast og papir som er ikke-permanente materialer som gjenvinnes et visst antall ganger før fibrene er utslitt.

Glass og matsvinn

Glass er helt tett. Denne egenskapen gjør at det egner seg meget godt til konservering av mat og drikke. På denne måten bidrar glassemballasje til mindre matsvinn ved å ta godt vare på maten.

Glassemballasje er et trygt materiale. Det er ingen helserisiko ved å bruke glassemballasje. Det er ingen migrasjon av kjemikalier fra emballasjen til innholdet.

95 % gjenvinningsgrad på glass i Norge

I Norge og Europa har vi god praksis for oppsamling og gjenvinning av glass. I Norge blir 95 % av all drikkevareemballasje materialgjenvunnet.

I glassemballasje som produseres i Skandinavia er det opptil 95 % resirkulert glass.

Alle flasker og glass fra Askim sorteres som glass og metall!

Les mer om hva Sirkel skriver om våre glassflasker her:

Omsorg på flaske