Glassemballasje og pant

Vi feirer 85 år med ny flaske med skrukork!

Baersafter ved ripsbuske

Ny Askimflaske i løpet av 2021

I løpet av 2021 erstatter vi dagens returflaske med en helt ny engangsflaske i glass. Den nye flasken har skrukork og det vil ikke være pant på denne flasken. Panteordningen på glassflasker ble avviklet i Norge i 2018 og nå avvikler vi også pant på våre gamle glassflasker. Den nye flasken skal sorteres som glass og metall.

Pant på "gamle" flasker med papiretikett ut 2022

Våre "gamle" 0,7 liters saftflasker har inngått i en egen panteordning. Vi betaler pant ut hele 2022 og flaskene kan leveres ved fabrikken i Askim. Høsten 2021 og 2022 tar også eplemottakene imot flasker til pant. Du finner informasjon om dem her: Mottakssteder for epler om høsten

Det er ikke pant på flasker med skrukork: eks. Årgang, Ritni og 0,33 l. Det samme gjelder gelé - og syltetøyglass. Disse kastes i glassgjenvinning.

Pantepris

Panteprisen er 3 kr per flaske og vi utbetaler pant ut 2022 på den "gamle" Askim flasken. Det er ikke pant på glassflasker med skrukork.

Glass er bærekraftig

Glass er et permanent materiale. Det betyr at når det først er produsert kan det gjenvinnes i det uendelige uten å tape verdi. I motsetning til plast og papir som er ikke-permanente materialer som gjenvinnes et visst antall ganger før fibrene er utslitt.

Glass og matsvinn

Glass er helt tett. Denne egenskapen gjør at det egner seg meget godt til konservering av mat og drikke. På denne måten bidrar glassemballasje til mindre matsvinn ved å ta godt vare på maten.

Glassemballasje er et trygt materiale. Det er ingen helserisiko ved å bruke glassemballasje. Det er ingen migrasjon av kjemikalier fra emballasjen til innholdet.

95 % gjenvinningsgrad på glass i Norge

I Norge og Europa har vi god praksis for oppsamling og gjenvining av glass. I Norge blir 95 % av all drikkevareemballasje materialgjenvunnet.

I glassemballasje som produseres i Skandinavia er det opptil 95 % resirkulert glass.

Flasker uten pant kastes i glasscontainer

Syltetøyglass og geleglass skal kastes i egne containere for glassgjenvinning. Det samme gjelder flasker uten pant der det er skurkork: eks. Årgang Askim og 0,33 l flaskene er det ikke pant på. Våre tradisjonelle saftflasker 0,7 l med crownkork kan leveres i Askim eller på en av eplemottakene om høsten for panting.

Utfasede flasker

Etter 1.1.2020 tar vi ikke lengre i mot pant på bærsaftflasker med såkalt "innbrent" etikett. Vi tar fortsatt imot pant på våre 0,7 l flasker med papiretiketter.

Utfasede flasker

Fra 1.1. 2020 tar vi ikke pant på den "gamle" eplemostflasken vår, se bildet. Disse flaskene har ikke vært i bruk hos oss på flere år. Vi vil fortsatt ta i imot pant på våre 0,7 l flasker med papiretiketter.

Les mer om hva Sirkel skriver om våre glassflasker her:

Omsorg på flaske