Fornybar strøm fra fabrikktaket

Vi produserer fornybar strøm fra solceller fra fabrikktaket i Askim

Naerbilde tak

Nå produserer vi saft og syltetøy med solstrøm fra fabrikktaket!

Fra fabrikktaket i Askim skal vi produsere strøm tilsvarende årsforbruket til 15 eneboliger. Vår reise med å bli en grønnere bedrift er i gang og solcellene på taket er et godt bidrag på veien! Vi er stolte av at vi siden 2021 har redusert vårt strømforbruk med 35% FØR solcelleanlegget kom i drift. I hele vår og sommer produserer vi fornybar strøm til vår produksjon.