Menys Matskattstipend til Askim Frukt -og Bærpresseri

3. plass i Menys Matskattstipend 2020

Vinnerbilde matskatt 2020

Menys matskattstipend 2020: 3. plass

Gunnar og Astrid mottok på vegne av Askim Frukt -og Bærpresseri en sjekk på kr 100 000 fra Meny i Balestrand i september. Det var landbruksminister Olaug Bollestad som delte ut prisen.

Juryens begrunnelse: "Juryen vektla Askims gode ressursutnyttelse og deres viktige rolle i å videreutvikle det norske bær- og fruktsegmentet, som er underutviklet i dag. Dette, i kombinasjon med ideen om å utvikle nye, ekte dessertsauser basert på bringebær og kirsebær, ga uttelling hos juryen."

Vi takker for tillitten og prisen!