Lokal -og regional mat

Vi er endel av norsk mat -og drikketradisjon.

Argang Aronia Glass Og Flaske

Regional Matkultur Oslofjord

Et regionalt og internasjonalt matnettverk.

Regional Matkultur Oslofjord er et matnettverk bestående av serverings- og overnattingssteder, bønder, næringsmiddelbedrifter, spesial- og gårdsbutikker som har fokus på kortreist mat og matkultur

Regional Matkultur Oslofjord

Guldkorn

Et samarbeidsforum for mat -og drikke i Østfold.

Guldkorn er et samarbeidsforum for hele verdikjeden innen mat og drikke i Østfold. Målet med Guldkorn er å skape gode møteplasser for kunnskap, nettverk og nyskaping på tvers av fag- og produktområder.

Guldkorn