Bærekraft for Askim Frukt- og Bærpresseri AS

Bærekraft i snart 90 år

Store og små epleplukkere på trappa

Bærekraft i snart 90 år

Vi er stolte over at vi har vært bære-kraftige i snart 90 år - lenge før ordet ble introdusert som en global målsetting. Vi har samlet inn og foredlet frukt og bær fra lokale hager siden 1936. Bærekraft har vært vår forretningsidé fra oppstarten Det er grunnlaget for virksomheten vår.

Askim Frukt- og Bærpresseris formål er å produsere mat og produkter kunden kan stole på. Vår verdiskapning skal være ansvarlig. Vi kvalitetssikrer alle ledd i verdikjedene våre, fra mottak av frukt og bær til ferdige produkter.

Vi jobber også aktivt for å inspirere til bærekraftig landbruk og matproduksjon for øvrig. Vi stiller krav til innsatsmidlene vi bruker og ønsker å bidra til lønnsom vekst og et anstendig arbeidsliv. På bakgrunn av analyser av verdikjeden fra våre leverandører, i egen virksomhet og våre kunders påvirkning på mennesker, miljø og samfunn, har vi definert fire satsningsområder for ytterligere å styrke vårt arbeid med bærekraft fremover.

I vårt videre arbeid vil vi konkretisere tiltak for å nå våre mål.

Våre bærekraftsmål

Grunntanken i 1936 var å etablere et presseri for å ta vare på frukt som ikke ble spist med en gang. Som det står i artikkelen fra et møte hvor etableringen ble diskutert i 1936:

"Herr Kvale: Av praktisk erfaring vet jeg hvor vanskelig det er å bli av med nedfallsfrukt" og Dr. Ulland sier videre " Den naturlige saft av frukt og bær er særlig vitaminrik og vil under våre klimatiske forhold komme særlig god med i de mørke vinterdage.."

Les mer her: Folkets Rost 27 3 1936

Tanken var da som nå: Å ta vare på ressursene på en bærekraftig måte.