Generalforsamling 26.4. 2022 kl. 18 på Askim Kulturhus

Årets generalforsamling er 26. april 2022 kl. 18 på Askim Kulturhus

Eplemost pa linja 2

Generalforsamling våren 2022

Vi planlegger generalforsamling 26. april kl. 18 på Askim Kulturhus.

Årsmeldingen blir sendt ut i starten på april.

Har du spørsmål? Kontakt oss her:

https://afb.no/artikler/kontak...