Generalforsamling 22.4. 2024 kl. 18 hos Askim Frukt -og Bærpresseri

Årets generalforsamling er 22. april 2024 kl. 18 hos Askim Frukt -og Bærpresseri

Eplemost pa linja 2

Generalforsamling våren 2024

Generalforsamling gjennomføres 22. april kl. 18 hos Askim Frukt -og Bærpresseri NB! Nytt sted.

Har du spørsmål? Kontakt oss her:

https://afb.no/artikler/kontak...

Les Årsmelding for 2023 her:

AFB Arsberetning 2023