Generalforsamling 25.4. 2023 kl. 18 på Askim Kulturhus

Årets generalforsamling er 25. april 2023 kl. 18 på Askim Kulturhus

Eplemost pa linja 2

Generalforsamling våren 2023

Vi planlegger generalforsamling 25. april kl. 18 på Askim Kulturhus.

Årsmeldingen for 2022 finner du her: AFB Arsberetning 2022

Har du spørsmål? Kontakt oss her:

https://afb.no/artikler/kontak...