Aksjer og aksjeoverføringer

Historisk bilde

Aksjeoverføringer

Askim Frukt- og Bærpresseri er et aksjeselskap med 1306 fritt omsettelige aksjer. Alle aksjeoverdragelser skal godkjennes av styret, med skriftlig varsel fra selger. Fullstendig navn, adresse og VPS kontonummer (merk at dette IKKE er en vanlig bankkonto) til både kjøper og selger påføres overføringsdokumentene, samt kopi av legitimasjon av selger (ikke ved dødsbo). Ved arv og skifte skal skifteattest følge med overdragelsen, eventuelt ved fullmakt. Aksjene kan bare eies av personer, og ingen aksjeeiere kan eie mer enn 4 % av aksjene. Det er opp til aksjeeierne selv å finne kjøpere eller selgere. Overdragelsespapirer kan sendes på mail til: post@afb.no

Vår siste Årsmelding kan du lese her:

AFB Arsberetning 2019 lav endelig versjon

Afb Arsberetning 2018