Aksjonærinformasjon og aksjeoverføringer

Nyttig informasjon til våre aksjonærer

Historisk bilde

Askim Frukt- og Bærpresseri er et aksjeselskap med 5224 omsettelige aksjer. I følge selskapets vedtekter kan aksjer eies kun av personer (ikke selskaper) og ingen aksjeeiere kan eie mer enn 4 % av aksjene (208 aksjer). Av den grunn skal alle aksjeoverdragelser godkjennes av styret.

Dette SKJEMA skal benyttes ved aksjeoverførsler (salg eller arv):

Aksjetransaksjoner AFB

Fyll inn alle poster i skjemaet og send det utfylt til: post@afb.no for styrets godkjennelse.

Det er opp til aksjeeierne selv å finne kjøpere eller selgere. Send oss gjerne en e-post på post@afb.no dersom du er interessert i å kjøpe eller selge aksjer. Det hender vi kan formidle kontakt mellom kjøper og selger, men vi lover det ikke!

Som aksjonær i Askim Frukt -og Bærpresseri har du tilgang til din aksjeoversikt hos Nordic Issuer. Med BANKID kan våre aksjonærer logge seg inn å få oversikt over sin aksjebeholdning, oppdatere adresse, bankkontonr., e-postadresse og telefonnummer selv:

https://nordicissuer.com/

Har du ikke BANKID kan du kontakte Nordic Issuer på epost til: info@nordicissuer.com

Det er aksjonærens oppgave å sikre at adresse, e-post og bankkontonr. er oppdatert hos Nordic Issuer.

Vår siste Årsmelding kan du lese her:

AFB Arsberetning 2023