Aksjonærinformasjon og aksjeoverføringer

Nyttig informasjon til aksjonærer

Historisk bilde

Askim Frukt- og Bærpresseri er et aksjeselskap med 5224 omsettelige aksjer. I følge selskapets vedtekter kan aksjer eies kun av personer (ikke selskaper) og ingen aksjeeiere kan eie mer enn 4 % av aksjene (208 aksjer). Av den grunn skal alle aksjeoverdragelser godkjennes av styret.

DETTE SKJEMA skal benyttes ved aksjeoverførsler (salg eller arv):

Aksjetransaksjoner AFB skjema

Skjema sendes til: post@afb.no for styrets godkjennelse.

Det er opp til aksjeeierne selv å finne kjøpere eller selgere.

Som aksjonær i Askim Frukt -og Bærpresseri har du fra våren 2022 tilgang til din aksjeoversikt hos Nordic VPS. Med BANKID kan våre aksjonærer logge seg inn å få oversikt over sin aksjebeholdning og oppdatere adresse, bankkontonr., e-postadresse og telefonnummer selv:

https://www.nordicvps.com/

Har du ikke BANKID kan du kontakte Nordic VPS med epost til: info@nordicvps.com

VIKTIG INFORMASJON:

Aksjene er ikke lengre registrert hos VPS så våre aksjonærer vil motta en melding om at beholdningen der er 0. Det er helt korrekt da aksjene nå står registrert hos NORDIC VPS.

Vår siste Årsmelding kan du lese her:

AFB Arsberetning 2021 lav