Aksjer og aksjeoverføringer

Nyttig informasjon til aksjonærer

Historisk bilde

Askim Frukt- og Bærpresseri er et aksjeselskap med 5224 omsettelige aksjer. I følge selskapets vedtekter kan aksjer eies kun av personer (ikke selskaper) og ingen aksjeeiere kan eie mer enn 4 % av aksjene (208 aksjer). Av den grunn skal alle aksjeoverdragelser godkjennes av styret.

DETTE SKJEMA skal benyttes ved aksjeoverførsler (salg eller arv):

Aksjetransaksjoner AFB skjema

Skjema sendes til: post@afb.no for styrets godkjennelse.

Det er opp til aksjeeierne selv å finne kjøpere eller selgere.

Som aksjonær i Askim Frukt -og Bærpresseri har du tilgang til din aksjeoversikt hos Nordic VPS. Med BANKID kan våre aksjonærer logge seg inn å få oversikt over sin aksjebeholdning og oppdatere adresse, bankkontonr., e-postadresse og telefonnummer selv:

https://www.nordicvps.com/

Har du ikke BANKID kan du kontakte Nordic VPS med epost til: info@nordicvps.com

Vår siste Årsmelding kan du lese her:

AFB Arsberetning 2021 lav