Generalforsamlingen våren 2020

Generalforsamling våren 2020 er midlertidig utsatt

Butikkbilde Monica Mai 2019

Generalforsamling våren 2020 er foreløpig utsatt

Styret har besluttet å utsette generalforsamlingen inntil videre. Den var planlagt mandag 27. april kl. 18 på Askim Kulturhus, men grunnet myndighetenes restriksjoner velger vi å avvente situasjonen.

Vi har et ønske om å gjennomføre en vanlig generalforsamling, men undersøker også muligheter for gjennomføring digitalt dersom situasjonen krever det. Mer informasjon vil komme når situasjonen er mer oversiktlig. Gjeldene frist for gjennomføring av generalforsamling er 30.6.

Følg med på våre nettsider

Vi ber våre aksjonærer følge med på våre nettsider for mer informasjon. Årsregnskapet er godkjent av styret og årsmeldingen er i produksjon. Årsmeldingen vil bli lagt ut på våre nettsider etter påske.