Generalforsamling 22.6.2020

Generalforsamling våren 2020 er planlagt 22.6. kl. 18 på Askim Kulturhus.

Butikkbilde Monica Mai 2019

Generalforsamling 22.6.2020 kl. 18 på Askim Kulturhus

Generalforsamlingen er nå planlagt gjennomført 22.6.2020. Brev til aksjonærene sendes ut senest 14 dager før.

Møtet holdes på Askim Kulturhus 22.6. kl. 18.

Årsmeldingen vil ikke sendes ut pr. post i år, men finnes på våre nettsider. Det vil bli delt ut årsmeldinger på generalforsamlingen.

Årmeldingen finner du her

Årsregnskapet og årsmelding er godkjent av styret. Du finner Årsberetningen 2019 her: AFB Arsberetning 2019 lav endelig versjon