Generalforsamling 2019

Årsmeldingen til våre aksjonærer sendes ut i uke 15.

Baginboks X3

Det avholdes generalforsamling 29. april 2019 i Cafè Røwde i Askim Kulturhus kl. 18.

Innkalling og årsrapport her:

Afb Arsberetning 2018 Lav Oppslag